Ładowanie

ZMIANY NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI W 2019 ROKU

1. DOFINANSOWANIA NA ZAKUP MIESZKANIA

Mieszkanie plus

„Mieszkanie Plus”, to projekt, który powstał w zastępstwie „Mieszkania dla Młodych”. Przewidywał on dopłaty do kupowanych mieszkań i to niezależnie od wieku kupujących. Powstać miało ok. 100 tysięcy mieszkań na wynajem z opcją późniejszego wykupu.

Mimo tego, że program wystartował 2 lata temu, na razie do użytku nie oddano żadnego mieszkania. Mówi się o 480 zakończonych lokalach, ale tak naprawdę nie powstały one dzięki programowi „Mieszkanie Plus”, lecz budowano je z programu wsparcia TBS-ów lub były to mieszkania komunalne tak jak, np. w Białej Podlaskiej.

W 2018 roku pojawił się inny, nowy pomysł na dofinansowania – tym razem na dofinansowanie najmu: „Mieszkanie na start”.

Mieszkanie na start

„Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania” wprowadza system dopłat do czynszu dla najemców, których z różnych powodów nie stać na zakup własnej nieruchomości i nie mogą oni otrzymać kredytu hipotecznego, a jednocześnie ich zarobki dyskwalifikują ich z ubiegania się o lokal socjalny lub komunalny.

Program ten ma dofinansowywać najem, a nie zakup, tak jak miało to być w przypadku programu „Mieszkanie dla młodych”.

Dopłaty będzie można uzyskać jedynie wtedy, gdy będziemy wynajmować nowe lub poddane rewitalizacji mieszkanie.

Dodatkowo, z dofinansowania będzie można skorzystać tylko wtedy, gdy budowa bloku z wynajmowanymi mieszkaniami lub odnowienie starego lokalu nastąpiły we współpracy gminy z inwestorem. To Gmina będzie decydować o budowie lub rewitalizacji wybranych przez siebie budynków i osiedli. Także po stronie Gminy leżeć będzie wybór najemców według wcześniej ustalonych kryteriów.

Oznacza to, że o dofinansowanie nie będzie mógł ubiegać się każdy.

Kto będzie mógł skorzystać z dopłat do najmu?

Gmina na podstawie ustalonych przez siebie kryteriów będzie przyznawała punkty potencjalnym najemcom. To ich suma decydować będzie o tym, kto znajdzie się na liście najemców.

Jednymi z kryteriów będą:
• niepełnosprawność członków gospodarstwa domowego
• liczba dzieci
• wysokość dochodów

WARTO WIEDZIEĆ:

Do wyliczenia dochodu gospodarstwa domowego uwzględnia się wszystkie osoby razem zamieszkujące, także te, między którymi nie występuje pokrewieństwo.

Musimy też pamiętać, że dla wniosków składanych w pierwszym półroczu 2019 roku dochody będą brane pod uwagę nie z 2018, lecz z 2017 roku. Dopiero w drugiej połowie 2019 r. brany będzie pod uwagę poprzedni rok.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, w dniu składania wniosku nie można być właścicielem lub współwłaścicielem domu, lub mieszkania, ani korzystać ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest dom lub mieszkanie.

O dofinansowanie ubiegać mogą się także cudzoziemcy. Muszą oni jednak mieć prawo pobytu tymczasowego/stałego lub kartę z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

2. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU

Od 1 stycznia 2019 r. zacznie obowiązywać Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

https://cdn.files.smcloud.net/t/media/files/Ustawa-o-przeksztaceniu-uzytkowania-wieczystego.pdf

Jak wpłynie to na kupujących mieszkania, które objęte są taką ustawą?

Zgodnie z art. 4 ustawy uwłaszczeniowej podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej ma stanowić zaświadczenie potwierdzające przekształcenie, wydawane m.in. przez:

• starostę – dla gruntów Skarbu Państwa;
• dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego – dla gruntów w stosunku, do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty;
• odpowiednio wójta, burmistrza, lub prezydenta miasta – dla gruntów jednostek samorządu terytorialnego.

Wskazane organy mają aż 12 miesięcy na wydanie zaświadczenia! Bez niego nie dojdzie do sprzedaży nieruchomości i jej zakupu przez przyszłego nabywcę.

Kupiłeś mieszkanie? Skorzystaj z usług Projektanta Wnętrz.

Ostatnie posty